Τράπεζες: Πρωταθλήτριες στο επιτοκιακό περιθώριο και τα «κόκκινα» δάνεια

Στις υψηλότερες θέσεις στην ευρωζώνη βρίσκονται οι ελληνικές τράπεζες όσον αφορά στο επιτοκιακό περιθώριο και τα «κόκκινα» δάνεια

Ένα από τα υψηλότερα επιτοκιακά περιθώρια στην ευρωζώνη είχαν οι ελληνικές συστημικές τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς Alpha Bank και Εurobank) το τέταρτο τρίμηνο του 2023. Παράλληλα, στο ίδιο διάστημα συνεχίζουν να εμφανίζουν το υψηλότερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (διαφορά μεταξύ επιτοκίου καταθέσεων – χορηγήσεων) των ελληνικών τραπεζών το τελευταίο τρίμηνο του 2023 διαμορφώθηκε στο 3,23%, έναντι 2,18% των ιταλικών, 2,63% των ισπανικών, 1,17% των γερμανικών και 3,13% των πορτογαλικών.

Στο ίδιο διάστημα η απόδοση επί των ίδιων κεφαλαίων των ελληνικών Τραπεζών διαμορφώθηκε στο 11,99% έναντι 12,27% στην Ισπανία, 6,08% στη Γερμανία και 14,27% στην Πορτογαλία.

«Κόκκινα» δάνεια
Στο σκέλος των «κόκκινων» δανείων ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων των ελληνικών τραπεζών διαμορφώθηκε στο 4%, το οποίο είναι το υψηλότερο ποσοστό στην ευρωζώνη, έναντι 1,89% που ήταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης. Ενδεικτικά ο ίδιος δείκτης ( NPL) διαμορφώθηκε στο 2,7% για τις ιταλικές τράπεζες και στο 1,60% για τις γερμανικές και στο3,27% για τις γαλλικές.

Όσον αφορά στο σύνολο της Ευρωζώνης η έρευνα της ΕΚΤ διαπιστώνει ότι ο βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας των συστημικών τραπεζών CET1 Ratio βελτιώθηκε στο 15,73% από 15,61% που ήταν στο προηγούμενο τρίμηνο.

Ο δείκτης απόδοσης επί των ίδιων κεφαλαίων (σε ετησιοποιημένη βάση) υποχώρησε στο 9,31% από 10,1%.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε οριακά στο 2,30% από 2,27% το προηγούμενο τρίμηνο.