«Μπλόκο» στις ρευματοκλοπές και διακοπή ρεύματος στους 4 μήνες για ανεξόφλητες οφειλές

Στο «στόχαστρο» οι ηλεκτρολόγοι

 

Σειρά μέτρων για τις ρευματοκλοπές, αλλά και αυστηρότερο πλαίσιο για τους κακοπληρωτές περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 15 Απριλίου. Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο, κάποιος που δεν πληρώνει τους λογαριασμούς του θα μπορεί να παραμείνει στην καθολική υπηρεσία μέχρι τέσσερις μήνες. Μετά θα του κόβεται το ρεύμα, εκτός αν βρίσκεται σε ειδικό καθεστώς προστασίας. Αυτό, όπως επισημαίνεται, γίνεται ώστε να μην μπορεί να αποτελέσει καταφύγιο για στρατηγικούς κακοπληρωτές. Σημειώνεται ότι στην καθολική υπηρεσία εντάσσονται νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις (με ισχύ παροχής μέχρι 25KVA) που τους έχει καταγγελθεί η σύμβαση ηλεκτροδότησης, συνήθως λόγω οφειλών, έως ότου βρουν νέο προμηθευτή ρεύματος.

Αφού παρέλθει το χρονικό περιθώριο των τεσσάρων μηνών, ο προμηθευτής θα μπορεί να εκκινήσει τις διαδικασίες διακοπής της ηλεκτροδότησης του καταναλωτή, υποβάλλοντας στον ΔΕΔΔΗΕ τη σχετική δήλωση παύσης εκπροσώπησης και απενεργοποίησης του μετρητή. Μάλιστα, προβλέπεται οικονομικό «πέναλτι» στην περίπτωση που ο Διαχειριστής καθυστερήσει τις ενέργειές του.

Υπενθυμίζεται πως η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Υδάτων και Ενέργειας (ΡΑΑΕΥ) εισηγήθηκε, πριν από λίγες ημέρες, νέους κανόνες ως προς τον ορισμό του «στρατηγικού κακοπληρωτή», τη διακοπή ρεύματος στους υπερήμερους οφειλέτες αλλά και τη μετακίνηση των καταναλωτών από πάροχο σε πάροχο. Βάσει αυτών, «στρατηγικός κακοπληρωτής» είναι αυτός που έχει αλλάξει τουλάχιστον δύο τουλάχιστον, αφήνοντας χρέη, μέσα σε μια πενταετία, από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα, ενώ ταυτόχρονα έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές και στον υφιστάμενο (τρίτο) προμηθευτή του.

Στο «στόχαστρο» οι ηλεκτρολόγοι
Σε ό,τι αφορά τις ρευματοκλοπές προβλέπονται βαριές συνέπειες όχι μόνο για αυτούς που κλέβουν το ρεύμα, αλλά και για εκείνους που βοηθούν να συνδέσουν το ρεύμα από άλλες γραμμές. Στο πλαίσιο αυτό, ορίζεται ότι σε περίπτωση αλλαγής χρήστη-καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας σε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας επαγγελματικής χρήσης ο νέος χρήστης οφείλει να προσκομίσει νέα επικαιροποιημένη Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη, στην οποία ο αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης θα βεβαιώνει και τη μη παραβίαση της μετρητικής διάταξης, με στόχο την ασφάλεια των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και τον περιορισμό των κρουσμάτων παρέμβασης στον μετρητή, ώστε να μην καταγράφεται ένα μεγάλο μέρος ή και το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται.

Επιπλέον, η διάταξη βάζει στο «στόχαστρο» τους ηλεκτρολόγους που προχωρούν σε ανάλογες λαθροχειρίες. Έτσι, αν ένας ηλεκτρολόγος καταδικαστεί αμετάκλητα για συμμετοχή ή συνεργεία σε ρευματοκλοπή, τότε θα του αφαιρείται οριστικά η άδεια.

*Με πληροφορίες από την εφημερίδα «Τα Νέα»