Ενδοοικογενειακή βία: Σύλληψη για κάθε αυτόφωρη διαδικασία – Αλλαγές μετά τη δολοφονία της Κυριακής

Το συγκεκριμένο έγγραφο, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι οδηγίες, φέρει τον τίτλο «Ενέργειες ανταπόκρισης σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας» και το υπογράφει ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., Δημήτρης Μάλλιος

Νέες οδηγίες έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να αντιμετωπίζονται τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Το συγκεκριμένο έγγραφο, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι οδηγίες, φέρει τον τίτλο «Ενέργειες ανταπόκρισης σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας» και το υπογράφει ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., Δημήτρης Μάλλιος.

Η διαταγή περιέχει διευκρινίσεις επί του οδηγού που είχε εκδοθεί τον Αύγουστο του 2021, όσον αφορά στον τρόπο που οι αστυνομικοί θα πρέπει να διαχειρίζονται περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Κάποια από τα σημεία του εγγράφου έχουν ως εξής:

Σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που χειρίζεται το οικείο ΑΤ, ο αστυνομικός που επιλαμβάνεται της υποθέσεως, επικοινωνεί με το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της κατά τόπο αρμόδιας Διεύθυνσης Αστυνομίας προς υποβοήθηση του έργου του και ενημερώνει τον διοικητή της Υπηρεσίας, ο οποίος σε περίπτωση αυτόφωρης διαδικασίας θα είναι παρών.

Περαιτέρω, ο διοικητής θα ενημερώνει τον ως άνω ορισθέντα ανώτερο Αξιωματικό και τον Αρμόδιο εισαγγελέα προς υποβοήθηση του προανακριτικού έργου, είτε πρόκειται για αυτόφωρη διαδικασία, είτε για περίπτωση εγκλήματος που δεν συνιστά αυτόφωρο κακούργημα.

Στις περιπτώσεις αυτόφωρης διαδικασίας, η διάθεση οχήματος για την αναζήτηση και σύλληψή του δράστη πραγματοποιείται από την υπηρεσία που επιλαμβάνεται προανακρίσεως όπως προαναφέρθηκε. Σε περίπτωση κωλύματος ή/και αν συντρέχουν επιχειρησιακοί λόγοι, η διάθεση οχήματος θα πραγματοποιείται με μέριμνα του ως άνω ορισθέντα ανώτερου αξιωματικού και του Επικεφαλής του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου, όσον αφορά στη ΓΑΔΑ και τον Επικεφαλής του Κέντρου Επιχειρήσεων όσον αφορά τη ΓΑΔΘ.

Στη λοιπή επικράτεια, θα διατίθεται κατόπιν ενημέρωσης και οδηγιών/ κατευθύνσεως από τον ως άνω ορισθέντα ανώτερο Αξιωματικό.

Ανάμεσα στα 9 σημεία που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο αστυνομικής ανταπόκρισης σε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, υπάρχουν τρία που όπως τα υπόλοιπα, είναι πιο απλουστευμένα απ’ ότι στο παλιό εγχειρίδιο, και περιλαμβάνει κάποιες τροποποιήσεις του νέου νόμου το «κουμπί πανικού».

Από αυτή την απλουστευμένη εκδοχή του, είναι φανερό ότι αν κάποιος αστυνομικός ακολουθήσει όλα τα βήματα, θα μπορεί να λάβει «μήνυση» από το θύμα ή να ενεργήσει αυτοβούλως και ενδεχομένως σωτήρια.