Μητρόπολη Σπάρτης για ομόφυλα ζευγάρια: Το νομοσχέδιο είναι αντίθετο με την ελληνορθόδοξη παράδοσή

«Ο Θεός- Δημιουργός ἔπλασε ἄνδρα καί γυναίκα καί τούς εὐλόγησε νά γίνονται γονεῖς», επισημαίνεται στο ψήφισμα της Μητρόπολης Μονεμβασιάς και Σπάρτης

Οι ιερείς της Ιεράς Μητρόπολης Μονεμβασίας και Σπάρτης με σχετικό ψήφισμα καταδικάζουν το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών καθώς και την τεκνοθεσία.

Το ψήφισμα αναφέρει πως «Ἐμεῖς οἱ Κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μονεμβασίας καί Σπάρτης, μετά ἀπό τήν ἱερατική σύναξη πού πραγματοποιήσαμε μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Εὐσταθίου, δηλώνουμε τά ἑξῆς:

Μέ μεγάλη θλίψη καί ἀπογοήτευση πληροφορηθήκαμε τήν πρόθεση τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως νά θεσμοθετήσει ἄμεσα τόν λεγόμενο γάμο καθώς καί τήν τεκνοθεσία τῶν ὁμοφυλόφιλων ζευγαριῶν. Ἐπ’οὐδενί μπορούμε νά συμφωνήσουμε ὡς ποιμαίνουσα Ἐκκλησία σέ ἕνα ἀπό τά πλέον ἀντιεκκλησιαστικά, ἀντικοινωνικά, ἀντεθνικά καί κυρίως ἀντιευαγγελικά νομοσχέδια. Τό ἐν λόγω νομοσχέδιο εἶναι ἀντίθετο μέ τήν ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας καί προπάντων μέ τή διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, πού εἶναι ὁ Καταστατικός μας Χάρτης. Τό συγκεκριμένο νομοσχέδιο βάλλει εὐθέως κατά τῆς Ἑλληνορθόδοξης Οἰκογένειας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τό ζωτικό κύτταρο τῆς κοινωνίας μας. Γι΄αὐτό μέ ὅλη τή δύναμη τῆς ψυχῆς μας πρέπει νά φωνάξουμε «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις».

Δέν ἀμφισβητοῦμε τό δικαίωμα καθενός νά ἐπιλέγει τόν τρόπο πού θά ζήσει στήν προσωπική του ζωή καί δέν ἀπαξιώνουμε κανέναν γιά τίς προσωπικές του ἐπιλογές. Ἡ Ἐκκλησία μας ἄλλωστε εἶναι Μητέρα πού δέν ἀπορρίπτει καί δέν ἀποστρέφεται κανέναν, ἀλλά τούς δέχεται ὅλους, ὅσοι μετανοημένοι προσέρχονται σέ αὐτήν. Ἡ διδασκαλία τῆς Πίστεώς μας εἶναι ξεκάθαρη στό θέμα αὐτό: ὁ Θεός- Δημιουργός ἔπλασε ἄνδρα καί γυναίκα καί τούς εὐλόγησε νά γίνονται γονεῖς λέγοντας «αὐξάνεσθε καί πληθύνεσθε..». Εἶναι ἀνεπίτρεπτο στό ὄνομα τῆς δῆθεν διαφορετικότητος καί τῆς προασπίσεως τῶν δικαιωμάτων μιᾶς μειοψηφίας νά καταπατοῦνται τά δικαιώματα τῶν ἀνυπεράσπιστων παιδιῶν μέσα ἀπό τή θεσμοθέτηση τῆς τεκνοθεσίας ἀπό ὁμόφυλα ζεύγη.

Συντασσόμαστε, μέ ὅσα διεκήρυξε μέ σαφήνεια καί ἐμπεριστατωμένα ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, δηλώνοντας τήν ἀντίθεσή της σέ αὐτή τή νομοθετική ρύθμιση, καί διατρανώνουμε ὅτι ὁ Γάμος εἶναι «Μυστήριον Μέγα εἰς Χριστόν καί εἰς τήν Ἐκκλησίαν» σύμφωνα μέ τόν Ἀπόστολο τῶν ἐθνῶν Παῦλο. Μέ τήν τέλεση τοῦ Μυστηρίου αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς Χριστός «ὁ τοῦ μυστικοῦ καί ἀχράντου γάμου ἱερουργός καί τοῦ σωματικοῦ νομοθέτης» θέτει τόν θεμέλιο λίθο τῆς ζωῆς, τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογένειας. Ἔτσι μέσα στόν γάμο ὁ ἄνδρας γίνεται πατέρας καί ἡ γυναίκα μητέρα καί ἐκεῖ εἶναι παρών ὁ Χριστός. Ὡς ὀρθόδοξοι κληρικοί ἀλλά καί ὡς οἱκογενειάρχες (πολλοί μάλιστα πολύτεκνοι) διαφωνοῦμε καί ἐναντιωνόμαστε στό συγκεκριμένο νομοσχέδιο, γιατί δέ θέλουμε νά ὑποθηκεύσουμε τό μέλλον καί τό δικαίωμα προστασίας τῶν παιδιῶν μας. Ὡς Ἕλληνες δέ θέλουμε νά παραλλάξουμε καί νά ἀπεμπολήσουμε τά ἰδανικά, τίς ἀρχές καί τίς ἀξίες πού συνιστοῦν τήν Παράδοση τοῦ Γένους μας. Ὡς δημοκρατικοί πολίτες ζητοῦμε τόν σεβασμό τῶν δικαιωμάτων τῆς πλειοψηφίας καί δέ θέλουμε στήν ἑλληνορθόδοξη πατρίδα μας νά θεσμοθετοῦνται νόμοι ξένοι πρός τά πιστεύω μας, τίς ἀρχές μας, τίς ἀξίες μας καί τήν ἱερή παράδοσή μας. Ἑπομένως, δέν μποροῦμε νά δεχθοῦμε ὡς τρόπο ζωῆς οὔτε καί ὡς δικαίωμα, πολύ περισσότερο νά νομιμοποιήσουμε ἕναν τρόπο ζωῆς πού ὁδηγεῖ στόν θάνατο τῆς οἰκογένειας καί κατ’ ἐπέκταση τῆς κοινωνίας μας. Ὡς Ἱερεῖς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μονεμβασίας καί Σπάρτης καί ἔχοντας πλήρη συναίσθηση τῆς εὐθύνης μας ὡς πνευματικοί ποιμένες γιά τό μέλλον τῆς πατρίδας μας καί τῶν παιδιῶν μας, καλοῦμε ὅλους τούς Χριστιανούς σέ θερμή προσευχή, ὥστε τό νομοσχέδιο αὐτό, πού ἀποτελεῖ ντροπή μεγάλη γιά τό Ἔθνος μας ἀλλά καί γιά ὅλο τό ἀνθρώπινο γένος, νά μήν ψηφισθεῖ. Ἰδιαίτερα καλοῦμε τούς τρεῖς Βουλευτές τοῦ Νομοῦ μας, πού μᾶς ἐκπροσωποῦν στή Βουλή μέ τήν ψῆφο τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, νά παραστοῦν στήν ψηφοφορία καί νά καταψηφίσουν τό ἐπαίσχυντο νομοσχέδιο, ἀφοῦ μέ τήν ἀποχή ἡ πλάστιγγα γέρνει ὑπέρ αὐτοῦ – ἀνεξαρτήτως κομμάτων. Τότε μόνον θά χαίρουν τῆς ὑπολήψεως καί ἐκτιμήσεώς μας. Ἡ Ἐκκλησία καί ἐμεῖς ὡς μέλη της πορευόμαστε σύμφωνα μέ τό Ἱερό Εὐαγγέλιο, τήν Ἁγία Γραφή, τήν Ἱερή Παράδοση καί τούς Ἱερούς Κανόνες καί δέν ἀκολουθοῦμε τόν «κόσμο» καί τά τοῦ κόσμου. Εὐχόμαστε καί προσευχόμαστε νά μᾶς φωτίσει ὁ Θεός, ὥστε ὅλοι νά μετανοήσουμε, νά ἀλλάξουμε στάση ζωῆς καί νά ἔλθουμε σέ ἐπίγνωση τῆς ἀληθείας. ΑΜΗΝ.