Χρυσούλα Διαβάτη: Δεν είμαστε ούτε Ευρωπαίοι ούτε Βαλκάνιοι, είμαστε Έλληνες!

Χρυσούλα Διαβάτη: Δεν είμαστε ούτε Ευρωπαίοι ούτε Βαλκάνιοι, είμαστε Έλληνες!